Strona: Rekrutacja 2020 / Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej

Rekrutacja 2020

2020-06-04
, red.  Mariusz Sobolak

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się 1 lipca 2020r

Informujemy, że zgodnie z stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oczekuje się, aby tematyka, którą kandydat będzie zajmował się w Szkole Doktorskiej nie była podejmowana uprzednio przez niego na studiach doktoranckich, ani też w doktoracie realizowanym w trybie eksternistycznym.

Link do SIR (aktywny od 1 lipca):

https://rekrutacja.prz.edu.pl/doktoranckie/strona-glowna

Jednym z warunków przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest zgoda opiekuna naukowego, czyli  przyszłego promotora. Wymagana jest także zgoda kierownika zakładu/katedry, w której wykonywany będzie doktorat. Wiążę się to z udostępnieniem laboratoriów oraz przydziałem godzin dydaktycznych, które doktoranci realizują w wymiarze 15 godzin na semestr.  Kierownik zakładu/katedry wspólnie z promotorem określają także czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia mogące wystąpić  w trakcie realizacji doktoratu. Na tej podstawie kandydaci kierowani są na badania lekarskie. Niewykonanie badań w terminie lub ich negatywny wynik powoduje skreślenie z listy przyjętych. Po złożeniu ślubowania osoby przyjęte  zostają wpisane na listę doktorantów.

Doktoranci pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta. Doktoranci podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu w okresie otrzymywania stypendium doktoranckiego.

Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję