Strona: INFORMACJE OGÓLNE / Szkoła Doktorska Politechniki Rzeszowskiej

INFORMACJE OGÓLNE

Informacje ogólne

red. Mariusz Sobolak

Szkoła Doktorska kształci kadry dla przemysłu i szkolnictwa. Celem Szkoły Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej jest przygotowanie do prowadzenia prac badawczych, niezbędnych do napisania i obrony rozprawy doktorskiej oraz przekazanie najnowszej, światowej wiedzy z wybranych obszarów nauk inżynieryjno-technicznych oraz metodologii badań w zakresie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Szkoła Doktorska proponuje kształcenie w dyscyplinach naukowych, w których Politechnika Rzeszowska posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora.

Proponujemy kształcenie w ramach dyscyplin naukowych:

 • architektura i urbanistyka
 • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne
 • ekonomia i finanse
 • informatyka techniczna i telekomunikacja
 • inżynieria chemiczna
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • matematyka
 • nauki fizyczne
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o zarządzaniu i jakości

Szkoła doktorska wspiera interdyscyplinarność w badaniach naukowych oraz kształcenie zaawansowanych kompetencji cennych dla gospodarki. Każdemu uczestnikowi szkoły doktorskiej przez 4 lata przysługuje stypendium doktoranckie w wysokości 37% wynagrodzenia profesora do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa oraz 57% wynagrodzenia profesora po takiej ocenie.

Kształcenie w Szkole Doktorskiej jest bezpłatne, trwa 8 semestrów i jest realizowane na podstawie programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego. Szkoła zapewnia doktorantowi przez cały okres kształcenia opiekę naukową i wsparcie w samodzielnej pracy badawczej, sprawowane przez promotora (lub promotorów).

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu. W ramach konkursu oceniane są osiągnięcia naukowe (publikacje naukowe), udział w projektach, stażach naukowych, konferencjach naukowych, brana jest pod uwagę ocena końcowa na dyplomie oraz obligatoryjnie podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniane są predyspozycje kandydatów. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie zgody opiekuna naukowego (przyszłego promotora rozprawy) oraz kierownika jednostki, w której będą realizowane badania naukowe oraz brak przeciwskazań zdrowotnych.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję