REKRUTACJA

Zasady rekrutacji w roku 2020/21

red. Mariusz Sobolak

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się 1 lipca 2020r. Wówczas zostanie uruchomiony System Internetowej Rekrutacji (SIR). 

Informujemy, że zgodnie z stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oczekuje się, aby tematyka, którą kandydat będzie zajmował się w Szkole Doktorskiej nie była podejmowana uprzednio przez niego na studiach doktoranckich, ani też w doktoracie realizowanym w trybie eksternistycznym.

Link do SIR (aktywny od 1 lipca):

https://rekrutacja.prz.edu.pl/doktoranckie/strona-glowna

Jednym z warunków przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest zgoda opiekuna naukowego, czyli  przyszłego promotora. Wymagana jest także zgoda kierownika zakładu/katedry, w której wykonywany będzie doktorat. Wiążę się to z udostępnieniem laboratoriów oraz przydziałem godzin dydaktycznych, które doktoranci realizują w wymiarze 15 godzin na semestr.  Kierownik zakładu/katedry wspólnie z promotorem określają także czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia mogące wystąpić  w trakcie realizacji doktoratu. Na tej podstawie kandydaci kierowani są na badania lekarskie. Niewykonanie badań w terminie lub ich negatywny wynik powoduje skreślenie z listy przyjętych. Po złożeniu ślubowania osoby przyjęte zostają wpisane na listę doktorantów.

Doktoranci pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta. 

Pliki do pobrania

Harmonogram rekrutacji

HARMONOGRAM REKRUTACJI
do Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych
na rok akademicki 2020/2021

1. Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji od 1 lipca 2020 r. do 4 września 2020 r.
do godz. 1500
2. Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów oraz ich weryfikacja od 31 sierpnia 2020 r. do 4 września 2020 r.
do godz. 1500
3. Termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej od 7 do 10 września 2020 r.
4. Ogłoszenie list osób przyjętych 11 września 2020 r.
5. Wysyłanie decyzji i zawiadomień od 14 września 2020 r.

 

 

Limity miejsc w naborze 2020

Dyscyplina naukowa - Liczba miejsc

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika  - 5
  • informatyka techniczna i telekomunikacja - 5
  • inżynieria chemiczna - 12
  • inżynieria lądowa i transport - 5
  • inżynieria materiałowa - 5
  • inżynieria mechaniczna - 15
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - 5

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

red. Mariusz Sobolak

L.p.

Dyscyplina naukowa

Data/dzień tygodnia

Godzina

Sala/budynek

Adres

1

Automatyka, elektronika i elektrotechnika

7 września 2020r. (poniedziałek)

10:00

101

Budynek A

ul. W. Pola 2

2

Informatyka techniczna i telekomunikacja

8 września 2020r. (wtorek)

10:00

101

Budynek A

ul. W. Pola 2

3

Inżynieria chemiczna

8 września 2020r. (wtorek)

10:00

101

Budynek H

Al. Powstańców Warszawy 6

4

Inżynieria lądowa i transport

9 września 2020r.

(środa)

10:00

106

Budynek P

ul. Poznańska 2

5

Inżynieria materiałowa

9 września 2020r.

(środa)

11:00

301

Budynek C

Al. W. Pola 2

6

Inżynieria mechaniczna

8 września 2020r. (wtorek)

9:00

237

Budynek L28

Al. Powstańców Warszawy 8

7

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

10 września 2020r. (czwartek)

10:00

106

Budynek P

ul. Poznańska 2

Przyjmowanie dokumentów kandydatów do Szkoły Doktorskiej

red. Mariusz Sobolak

Dokumenty przyjmowane są w dniach od 31 sierpnia do 3 września (poniedziałek- czwartek) w godzinach od 8:00 do 14:00, w dniu 4 września (piątek) w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dokumenty należy składać w kartonowych teczkach z naklejonym opisem teczki (opis teczki do  pobrania ze strony SIR).

Uwaga!

Wejście do biura wyłącznie w maseczce lub przyłbicy!

Proszę wchodzić pojedynczo!

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję