Strona: REKRUTACJA 2023 / Szkoła Doktorska Politechniki Rzeszowskiej

REKRUTACJA 2023

Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów oraz ich weryfikacja

red. Mariusz Sobolak
Data Dzień tygodnia Godziny
28 sierpnia poniedziałek 10:00-14:00
29 sierpnia wtorek 10:00-14:00
30 sierpnia środa 10:00-14:00
31 sierpnia czwartek 10:00-14:00
1 września piątek 10:00-15:00

Dokumenty są przyjmowane w Biurze Szkoły Doktorskiej, budynek V pokój 229.

Rozmowy kwalifikacyjne

red. Mariusz Sobolak

Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 6 września 2023 r.

Dyscyplina naukowa

Godzina, budynek, sala

architektura i urbanistyka

 

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

godzina 10:00, budynek A, sala A305

ekonomia i finanse

 

informatyka techniczna

i telekomunikacja

godzina 10:30, budynek A, sala A101

inżynieria chemiczna

godzina 10:00, budynek H, sala H101 (sala konferencyjna Wydziału Chemicznego)

inżynieria lądowa, geodezja i transport

godzina 10:00, budynek P, sala P- 106

inżynieria materiałowa

godzina 9:00, budynek C, sala C301

inżynieria mechaniczna

godzina 9:00, budynek L, sala L237

inżynieria środowiska, górnictwo

i energetyka

godzina 9:00, budynek P, sala P106

matematyka

 

nauki fizyczne

 

nauki o bezpieczeństwie

 

nauki o zarządzaniu i jakości

 

 

ZASADY REKRUTACJI w roku akademickim 2023/24

red. Mariusz Sobolak

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się 17 lipca 2023r. Wówczas zostanie uruchomiony System Internetowej Rekrutacji (SIR). 

Link do SIR (aktywny od 17 lipca 2022):

https://rekrutacja.prz.edu.pl/doktoranckie/strona-glowna

Jednym z warunków przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest zgoda opiekuna naukowego, czyli  przyszłego promotora. Wymagana jest także zgoda kierownika zakładu/katedry, w której wykonywany będzie doktorat. Wiążę się to z udostępnieniem laboratoriów oraz przydziałem godzin dydaktycznych, które doktoranci realizują w wymiarze 15 godzin na semestr.  Kierownik zakładu/katedry wspólnie z promotorem określają także czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia mogące wystąpić  w trakcie realizacji doktoratu. Na tej podstawie kandydaci kierowani są na badania lekarskie. Niewykonanie badań w terminie lub ich negatywny wynik powoduje skreślenie z listy przyjętych. Rozmowa kwalifikacyjna jest obligatoryjna. Po złożeniu ślubowania osoby przyjęte zostają wpisane na listę doktorantów.

Doktoranci pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta. 

Szczegółowe warunki rekrutacji określa UCHWAŁA Nr 11/2023 SENATU POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w roku akademickim 2023/2024.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

red. Mariusz Sobolak

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego, w tym termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin naukowych

1. Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły doktorskiej 

od 17 lipca 2023 r. do 1 września 2023 r. do godziny 1500

2. Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów oraz ich weryfikacja

od 28 sierpnia do 1 września 2023 r. do godziny 1500

3. Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin naukowych

6 września 2023 r.

4. Ogłoszenie list osób przyjętych

9 września 2023 r. 

5. Wysyłanie decyzji i zawiadomień

od 12 września 2023 r.

 

Pliki do pobrania

Liczba miejsc

red. Mariusz Sobolak

Liczba miejsc w Szkole Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w roku akademickim 2023/2024

Dyscyplina naukowa

Liczba miejsc

architektura i urbanistyka

0

automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

2

ekonomia i finanse

0

informatyka techniczna i telekomunikacja

2

inżynieria chemiczna

1

inżynieria lądowa, geodezja i transport

1

inżynieria materiałowa

1

inżynieria mechaniczna

5

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

2

matematyka

0

nauki fizyczne

0

nauki o bezpieczeństwie

0

nauki o zarządzaniu i jakości

0

Łączna liczba miejsc:

14

Pliki do pobrania

Komisje konkursowe

red. Mariusz Sobolak

Komisje konkursowe do prowadzenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na rok akademicki 2023/2024 - składy komisji w pliku do pobrania.

Pliki do pobrania

Opłata rekrutacyjne

red. Mariusz Sobolak

Wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w roku akademickim 2023/2024 wynosi 100 zł.

Zasady i terminy wnoszenia opłaty oraz warunki i trybu zwrotu wniesionej opłaty znajdują się w pliku do pobrania.

Pliki do pobrania

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję