Strona: REKRUTACJA 2021 / Szkoła Doktorska Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej

REKRUTACJA 2021

Wyniki rekrutacji

red. Mariusz Sobolak

Wyniki rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2021/22

Pliki do pobrania

Wyniki rekrutacji dodatkowej w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa

red. Mariusz Sobolak

Wyniki rekrutacji dodatkowej w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa

Pliki do pobrania

red. Mariusz Sobolak

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2021/2022 rozpocznie się 1 lipca 2021r. Wówczas zostanie uruchomiony System Internetowej Rekrutacji (SIR). 

Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oczekuje się, aby tematyka, którą kandydat będzie zajmował się w Szkole Doktorskiej nie była podejmowana uprzednio przez niego na studiach doktoranckich, ani też w doktoracie realizowanym w trybie eksternistycznym.

Link do SIR (aktywny od 1 lipca 2021):

https://rekrutacja.prz.edu.pl/doktoranckie/strona-glowna

Jednym z warunków przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest zgoda opiekuna naukowego, czyli  przyszłego promotora. Wymagana jest także zgoda kierownika zakładu/katedry, w której wykonywany będzie doktorat. Wiążę się to z udostępnieniem laboratoriów oraz przydziałem godzin dydaktycznych, które doktoranci realizują w wymiarze 15 godzin na semestr.  Kierownik zakładu/katedry wspólnie z promotorem określają także czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia mogące wystąpić  w trakcie realizacji doktoratu. Na tej podstawie kandydaci kierowani są na badania lekarskie. Niewykonanie badań w terminie lub ich negatywny wynik powoduje skreślenie z listy przyjętych. Po złożeniu ślubowania osoby przyjęte zostają wpisane na listę doktorantów.

Doktoranci pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta. 

SZCZEGÓŁÓWE ZASADY REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIE PONIŻEJ W PLIKU DO POBRANIA ↓

Pliki do pobrania

Limity miejsc w roku akademickim 2021/22

red. Mariusz Sobolak

Dyscyplina naukowa - Liczba miejsc

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika  - 3
  • informatyka techniczna i telekomunikacja - 2
  • inżynieria chemiczna - 3
  • inżynieria lądowa i transport - 3
  • inżynieria materiałowa - 3
  • inżynieria mechaniczna - 6
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka - 2

Łączna liczba miejsc: 22

Pliki do pobrania

Harmonogram rekrutacji

red. Mariusz Sobolak

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

1. Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji

od 1 lipca 2021 r. do 30 sierpnia 2021 r.

do godziny 1500

2. Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów oraz ich weryfikacja

od 25 sierpnia do 30 sierpnia 2021 r.

do godziny 1500

3. Termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

od 7 do 8 września 2021 r.

4. Ogłoszenie list osób przyjętych

10 września 2021 r.

5. Wysyłanie decyzji i zawiadomień

od 13 września 2021 r.

Opłata rekrutacyjna

red. Mariusz Sobolak

Zarządzenie w sprawie określenia zasad i terminu wnoszenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji do szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej w roku akademickim 2021/2022 oraz warunków i trybu zwrotu wniesionej opłaty

Pliki do pobrania

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

red. Mariusz Sobolak

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w roku akademickim 2021/22

L.p.

Dyscyplina naukowa

Data/dzień tygodnia

Godzina

Sala/budynek

Adres

1

Automatyka, elektronika
i elektrotechnika

8 września 2021r. (środa)

12:00

101

Budynek A

ul. W. Pola 2

2

Informatyka techniczna
i telekomunikacja

7 września 2021r. (wtorek)

10:30

101

Budynek A

ul. W. Pola 2

3

Inżynieria chemiczna

7 września 2021r. (wtorek)

9:30

101

Budynek H

Al. Powstańców Warszawy 6

4

Inżynieria lądowa
i transport

7 września 2021r.

(wtorek)

10:00

106

Budynek P

ul. Poznańska 2

5

Inżynieria materiałowa

7 września 2021r.

(wtorek)

9:00

301

Budynek C

Al. W. Pola 2

6

Inżynieria mechaniczna

7 września 2021r. (wtorek)

10:00

237

Budynek L28

Al. Powstańców Warszawy 8

7

Inżynieria środowiska, górnictwo
i energetyka

8 września 2021r. (środa)

10:00

106

Budynek P

ul. Poznańska 2

Dodatkowa rekrutacja w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa

red. Mariusz Sobolak

Rekrutacja dodatkowa

W dniu 11 września 2021r. zostaje uruchomiona dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa.

Harmonogram rekrutacji:

Etap

Termin

Budynek

Adres

Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR)

Od dnia 11 września od godziny 00:00 do dnia 15 września 2021r. do godz. 12:00

 

https://rekrutacja.prz.edu.pl/doktoranckie/

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej

Do dnia 14 września 2021r.

 

 

Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów oraz ich weryfikacja

W dniu 15 września 2021r. od godz. 8:00 do godziny 12:00

Budynek L28, Biuro Szkoły Doktorskiej, pokój 221A

Al. Powstańców Warszawy 8

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej

16 września 2021r. godz. 9:00

Budynek C

sala 301

Al. W. Pola 2

Ogłoszenie list osób przyjętych

17 września 2021r.

 

 

Wysyłanie decyzji i zawiadomień

20 września 2021r.

 

 

 Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wymagane dokumenty pozostają bez zmian.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję