Strona: REKRUTACJA 2022 / Szkoła Doktorska Politechniki Rzeszowskiej

REKRUTACJA 2022

Zasady rekrutacji

red. Mariusz Sobolak

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023 rozpocznie się 1 lipca 2022r. Wówczas zostanie uruchomiony System Internetowej Rekrutacji (SIR). 

Link do SIR (aktywny od 1 lipca 2022):

https://rekrutacja.prz.edu.pl/doktoranckie/strona-glowna

Jednym z warunków przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest zgoda opiekuna naukowego, czyli  przyszłego promotora. Wymagana jest także zgoda kierownika zakładu/katedry, w której wykonywany będzie doktorat. Wiążę się to z udostępnieniem laboratoriów oraz przydziałem godzin dydaktycznych, które doktoranci realizują w wymiarze 15 godzin na semestr.  Kierownik zakładu/katedry wspólnie z promotorem określają także czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia mogące wystąpić  w trakcie realizacji doktoratu. Na tej podstawie kandydaci kierowani są na badania lekarskie. Niewykonanie badań w terminie lub ich negatywny wynik powoduje skreślenie z listy przyjętych. Po złożeniu ślubowania osoby przyjęte zostają wpisane na listę doktorantów.

Doktoranci pobierają stypendium doktoranckie, podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i objęcie nim następuje na wniosek doktoranta. 

SZCZEGÓŁÓWE ZASADY REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIE PONIŻEJ W PLIKU DO POBRANIA ↓

Pliki do pobrania

Harmonogram rekrutacji

red. Mariusz Sobolak

Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego, w tym termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin naukowych

1. Rejestracja kandydatów w Systemie Internetowej Rekrutacji oraz wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem do Szkoły doktorskiej

od 1 lipca 2022 r. do 2 września 2022 r.
do godziny 15:00

2. Przyjmowanie od kandydatów wymaganych dokumentów oraz ich weryfikacja

od 29 sierpnia 2022 r. do 2 września 2022 r.
do godziny 15:00

3. Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin naukowych

6 - 7 września 2022 r.

4. Ogłoszenie list osób przyjętych

9 września 2022 r.

5. Wysyłanie decyzji i zawiadomień

od 12 września 2022 r.

Liczba miejsc w roku akademickim 2022/23

red. Mariusz Sobolak

Liczba miejsc w Szkole Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych w roku akademickim 2022/2023

Dyscyplina naukowa

Liczba miejsc

automatyka, elektronika i elektrotechnika 

3

informatyka techniczna i telekomunikacja

2

inżynieria chemiczna

1

inżynieria lądowa i transport

2

inżynieria materiałowa

1

inżynieria mechaniczna

6

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

2

                                       Łączna liczba miejsc:

17

Opłata rekrutacyjna

red. Mariusz Sobolak

ZARZĄDZENIE NR 63 /2022 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie określenia zasad i terminów wnoszenia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Inżynieryjno-Technicznych na Politechnice Rzeszowskiej w roku akademickim 2022/2023 oraz warunków i trybu zwrotu wniesionej opłaty.

Terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dla poszczególnych dyscyplin naukowych

red. Mariusz Sobolak

L.p.

Dyscyplina naukowa

Data

Sala

1

automatyka, elektronika i elektrotechnika

6 września 2022 r. godz. 10:00

A 305

2

informatyka techniczna i telekomunikacja

6 września 2022 r. godz. 10:30

A 101

3

inżynieria chemiczna

7 września 2022 r. godz. 11.00

H 101

4

inżynieria lądowa i transport  

7 września 2022 r. godz. 10:30

P 106

5

inżynieria materiałowa

6września 2022 r. godz.  10:00

C 301

6

inżynieria mechaniczna

6 września 2022 r. godz. 9:00

L 237

7

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

6 września 2022 r. godz. 10:00

P 106

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję